Efirec Oy
Kokenut pienlaitostoimittaja

Vuosihyötysuhteesta kilpailuetu
Vuosihyötysuhteesta kilpailuetu

Suomessa alkaa olla huomattava määrä lämpölaitoksia, joiden uudistaminen alkaa olla ajankohtaista. Mutta onpa täällä myös huomattava määrä uusia kohteita, joissa olisi aika siirtyä hyödyntämään ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Investointi edustaa kokonaiskustannuksissa vai ¼ osaa, täten on syytä miettiä mitä asioita halutaan hankinnassa painottaa. Efirec Oy:n laitokset rakennetaan kokonaiskustannus edellä. Kun tiedostetaan, että esim. 15 vuoden kannattavuuslaskemassa polttoaineen kustannus on n. 50% ja investoinnin osuus 25% ja loput valvonta, huolto yms. kustannuksia. Tämän vuoksi nimenomaan vuosihyötysuhde on hankinnoissa asiakkailla yksi pääkriteeri. Tyytymällä yksinkertaisempaan automaatioon, polttotekniikkaan, oheislaitteisiin yms. saadaan tietysti investointikustannusta alemmas, mutta mm. toimintavarmuus, hyötysuhde, laitoksen käyttöikä yms. huononee.

Vuosihyötysuhde tarkoittaa käytännössä sitä, että kuinka paljon polttoainetta joudutaan käyttämään saadaksemme tietty määrä energiaa. Mikäli vuosihyötysuhde on alhainen, joudutaan siis hankkimaan merkittävästi suurempi määrä polttoainetta ja tämä vaikuttaa suoraan laitoksen takaisinmaksuaikaan!

Meidän laitosratkaisuissa vuosihyötysuhde on n. 86 %!

(2018-02-11 18:51:11: Ulla Sainio)