biolämpölaitokset

Biolämpölaitokset

Kapasiteetti 0,3–10 MW

Biolämpölaitos voidaan rakentaa pieniinkin yhteisöihin, sillä se voidaan sopeuttaa energiantarpeen mukaan. Laitoksen modulaarisen rakenteen ansiosta sen asentaminen käy nopeasti.

Case RAUTAVAARAN LÄMPÖOSUUSKUNTA

Rautavaaran lämpöosuuskunta perustettiin vuonna 2009 tuottamaan jäsenilleen edullista kaukolämpöä paikkakunnalta saatavalla puuhakkeella. Jokainen jäsen omistaa yhden osuuden osuuskunnasta.

Nykyaikainen ja energiatehokas hakkeella toimiva biolämpölaitos valmistui vuonna 2010. Varavoimalaitoksina toimii kaksi erillistä kevytpolttoöljylaitosta. Alueella on yhteensä seitsemän kilometriä kaukolämpöverkkoa. Osuuskunta toimittaa lämpöä yli sataan kiinteistöön Rautavaaran taajamassa.

Vuonna 2015 laitos tuotti lämpöä 12 000 MWh ja käytti noin 15 000 m³ paikallista haketta. Lämpöenergiasta 95 prosenttia tuotettiin hakkeella ja vain huoltoaikoina ja kovien pakkasten aikana käytettiin lisänä kevytpolttoöljyä.

Laitos tuottaa aidosti kotimaista bioenergiaa. Vuonna 2013 osuuskunta tarjosi lämpöenergiaa lähes Suomen edullisimmalla hinnalla!

LÄMMÖNSYÖTTÖ: 2,5 MW
RAAKA-AINE: BIOMASSA
HIILIJALANJÄLKI: 0 g CO2/kWh