jätteenpolttolaitokset

Jätteenpolttolaitokset

Kapasiteetti 2–30 MW

Tarjoamme jätteenpolttoon pieniä 2–30 MW:n REF/RDF-laitoksia, kun yleisesti jätteenpolttolaitokset ovat teholtaan useita satoja megawatteja. REF/RDF on varma, kestävä ja testattu laitoskonsepti.

Pienen koon ansiosta laitos voidaan toteuttaa kohteissa, joissa on pienempi lämpökuorma. Jätteenpolttolaitokset voidaan rakentaa sinne, missä on kulutusta.

Case LAPINLAHTi

Lapinlahdelle rakennettu jätteenpolttolaitos noudattaa Euroopan unionin asettamia kriteereitä. Laitos tuottaa tehokkaasti lämpöenergiaa REF/RDF-polttoaineella.

LÄMMÖNSYÖTTÖ: 3,5 MW
RAAKA-AINE: REF/RDF
HIILIJALANJÄLKI: 0 g CO2/kWh