Efirec Oy
Palveluitamme

Palveluitamme

Energialaitokset kiinteille polttoaineille 0,3–15 MW

Kaukolämpö-/ kaukokylmähankkeet

Energian myynti kiinteistöille omista laitoksista

Jätejakeiden energiahyötykäyttöratkaisut

Kehitys- ja tuotteistushankkeet

Jätteenkäsittelyn palvelukonseptit

Jätteiden poltto

Energiajakeiden esikäsittelylaitokset