palveluitamme

Palveluitamme

Energialaitokset kiinteille polttoaineille 0,3–15 MW
Kaukolämpö-/ kaukokylmähankkeet
Energian myynti kiinteistöille omista laitoksista
Jätejakeiden energiahyötykäyttöratkaisut
Kehitys- ja tuotteistushankkeet
Jätteenkäsittelyn palvelukonseptit
Jätteiden poltto
Energiajakeiden esikäsittelylaitokset