palvelut

Räätälöidyt ratkaisut ja pienet voimalat

Efirec tarjoaa edullista lämpöenergiaa asiakkaiden alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin.

Ympäristöystävälliset laitokset käyttävät polttoaineenaan yhdyskuntajätettä ja biomassaa. Jätteistä saatavaa lämpöenergiaa voidaan jalostaa myös sähköksi esimerkiksi suurkiinteistöille ja teollisuudelle.

Laitokset ovat etäohjattavia.

Biolämpölaitoksemme

palvelevat erityisesti kokoluokassa 300–10 000 kW. Rakentamamme laitokset tuottavat lämpöenergiaa paikallisesti ja työllistävät alueen ihmisiä.

Jätteenpolttolaitoksemme

tarjoavat sähköenergiaa suurkiinteistöille ja teollisuudelle. Ne skaalautuvat 15 MW saakka. Kaukolämpöyhtiöt hyödyntävät lajiteltua yhdyskuntajätettä energiantuotannossa.

Jätteenkäsittelylaitoksemme

erottelevat hyötykäyttöön tulevat jakeet ja muokkaavat ne sopiviksi. Jätteistä saadaan lämpöenergiaa.

Tutustu tarkemmin