Ratkaisemme energiahaasteesi

Efirec Oy auttaa kuntia sekä energia- ja jäteyhtiöitä vastaamaan jätehuollon ja energiatuotannon kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tarjoamme organisaatiollesi energiaketjun optimointia sekä biolämpö-, jätteenkäsittely- ja jätteenpolttolaitoksia.

Kasvihuonepäästöjä tulee maailmanlaajuisesti vähentää 40 prosenttia vuoteen 2 100 mennessä. Jo vuonna 2030 tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus olisi yli puolet maailman energiankulutuksesta. Siitä 40 prosenttia tulisi olla lajitellusta yhteiskuntajätteestä tuotettavaa bioenergiaa.

Me tarjoamme:

 • Asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan ja kustannustehokkaimman ratkaisun.
 • Ulkopuolisen asiantuntijan kartoittamaan ratkaisuja ja vertailemaan vaihtoehtoja.
 • Luotettavan ja kokeneen projektitoimittajan.
 • 15 MW:iin saakka skaalautuvat laitokset.

Palveluidemme etuja ovat modulaarinen toteutus, verkostomalli, korkea automaatio ja hyötysuhde, joustavuus ja kustannustehokkuus. Palveluidemme ansiosta kaatopaikkojen elinkaariaika pitenee ja käyttömaksut vähenevät. Kun käytetään uusiutuvaa lähienergiaa, kuljetuskustannukset laskevat.

Takaamme luotettavat, avaimet käteen-toimitukset kilpailukykyiseen hintaan.

energy solutions

energia solutions

Energia- ja ympäristöratkaisut

Ratkaisumme takaavat edullista ja ympäristöystävällistä lämpöenergiaa alue- ja kaukolämmön tuotantoon. Jätteistä saatavaa lämpöenergiaa voidaan jalostaa myös sähköksi.

Biolämpölaitoksemme palvelevat erityisesti kokoluokassa 300 kW–10 000 kW. Jätteenpolttolaitoksemme skaalautuvat 15 MW saakka. Rakentamamme laitokset tuottavat lämpöenergiaa paikallisesti ja työllistävät alueen ihmisiä.

Autamme paikallisia kaukolämpö-yhtiöitä hyödyntämään lajiteltua yhdyskuntajätettä energiantuotannossa.

Jätteenkäsittelylaitoksemme erottelevat hyötykäyttöön tulevat jakeet ja muokkaavat ne sopiviksi. Jätteistä saadaan lämpöenergiaa, jota voidaan edelleen jalostaa sähköenergiaksi.

Palveluitamme:

 • Konsultointi
 • Kehitys- ja tuotteistushankkeet
 • Energialaitokset kiinteille polttoaineille 0.3-15 MW
 • Energian myynti kiinteistöille omista laitoksista
 • Kaukolämpö-/kaukokylmähankkeet
 • Energiajakeiden esikäsittelylaitokset
 • Jätejakeiden energiahyötykäyttöratkaisut
 • Jätteenkäsittelyn palvelukonseptit
 • Jätteiden poltto
environment solutions

environment solutions

Voimaloiden polttoaineet

Polttoprosessin lähtökohtana on kiinteän polttoaineen hyödyntäminen. Polttoaineeksi kelpaavat monipuolisesti erilaiset puupohjaiset polttoaineet: hakkeet, palaturpeet, turvepelletit, ruokohelpi ja briketit sekä lajiteltu jäte. Polttoaineita voidaan polttaa joko yhdessä tai erikseen.

Olemme polttotekniikan edelläkävijöitä. Pitkän tuotekehityksemme ansiosta koko vuosi voidaan hoitaa kiinteillä polttoaineilla öljy- ja kaasulaitteiden vain varmistaessa katkotonta energiantuotantoa.

KPA:lla tuotetun kaukolämmön hyödyt ovat merkittävät: käyttökustannukset ovat alle puolet fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna ja ilmakehän rikki- ja hiilidioksidipäästöt vähenevät tuntuvasti.

Esimerkki:

 • 1000 MWh tuottamiseen tarvitaan 100 000 litraa öljyä.
 • Rautavaara myi lämpöä n. 10 000 MWh/a
 • Öljyllä tehtynä tarve on 1 000 000 ltr/a.
 • Hakkeella tehtynä tarve on 15 000 m3 haketta vuodessa.

Kustannustehokkuus

Kehitystyön tuloksena erityisesti vuosihyötysuhde on laitoksissamme huippuluokkaa. Laitoksemme toimivat laajalla alueella ja silti korkealla hyötysuhteella kaikissa tilanteissa. Tämä näkyy asiakkaillemme pienempinä kustannuksina, koska samasta polttoainemäärästä saadaan selvästi enemmän lämpöenergiaa.

Moduulien valmistaminen tehtaissa hyvissä oloissa varmistaa tasaisen korkean laadun myös talvella. Samalla se takaa nopeat ja kustannustehokkaat toimitukset. Kun laitos toimitetaan moduuleina tontille, se on nopeimmillaan käytössä jo muutamassa päivässä. Kun asennusvaihe jää lyhyeksi, säästetään kustannuksia myös rakennusvaiheessa.

Hoidamme toimituksen maanrakennustöistä ja perustusten toteutuksesta lähtien mihin vuodenaikaan tahansa.

Automaatiotason merkitys

Käytämme korkeamman tason automaatiota käytettävyyden lisäämiseksi ja suuremman hyötysuhteen saavuttamiseksi. Näin käyttökustannukset pienenevät. Automaatiolla taataan pienien lämpökuormien aikainen korkea hyötysuhde.

Laitoksemme ovat miehittämättömiä ja niitä käytetään etänä esimerkiksi kannettavalla tietokoneella. Kaikissa laitoksissamme on kameravalvonta sekä automaattiset nuohousjärjestelmät.